Kassado Plaza Hotel

Mnevniki Street 3 bld. 2
123308, Moscow

Hotellikuvaus